Vegetable tray(50pcs)

Nigiri: inari(2pcs) tamago(4pcs) avocado (4pcs) mushroom (2pcs) edamame(2pcs)
Maki: carrot roll(6pcs), avocado roll(6pcs) oshinko roll( 6pcs) veggie roll(6pcs) sweet potato tempura roll(6pcs) kappa roll(6pcs)

Category: 

Price: 

$49.95