Avocado Kaisen

Salmon, tuna, yellowtail, tobbiko mix with special sauce on avocado boat

Category: 

Price: 

$9.95